Què és la psicologia?

La psicologia es una branca de la ciéncia que s'encarrega d'estudiar el comportament humà, ja sigui com a persona individual, com a organització o com a societat, incluint les seves vessants fisiològiques i socials.

Què és un psicoleg?

El psicoleg clínic es l'especialista encarregat d'evaluar, diagnosticar i tractar diverses conductes de les persones que causen malestar i que poden interferir d'alguna manera en la vida familiar, acadèmica o laboral.

Quan consultar a un psicóleg.

Quan l'infant no assoleix les fites evolutives típiques de la seva edat a nivell cognitiu, comunicatiu o social/emocional o les seves conductes interfereixen en el seu rendiment acadèmic o a la vida familiar. Quan hi ha sospites de que es pot estar patint depresió, ansietat, fóbies, adiccions,... Quan es vol rebre consell sobre orientació vocacional. Per l'avaluació d'enfermetats neurodegeneratives com l'Alzheimer o altres demències i aplicar tècniques d'estimulació cognitiva. Si s'han d'avaluar les funcions neuropsicológiques després d'un dany cerebral sobrevingut (traumatismes, ictus...) i rehabilitar-les.

Neuropsicologia

La neuropsicologia engloba tot el procés d'avaluació, diagnòstic i rehabilitació de funcions afectades després d'un dany cerebral sobrevingut.
Patologies:

 • Lesions cerebrals derivades de traumatismes craneoencefàlics (TCE)
 • Accidents cerebrovasculars (AVC)
 • Tumors cerebrals o anòxia
 • Malalties neurodegeneratives
 • Seqüeles d'infeccions del sistema nerviós central (meningitis, herpes...)
 • Altres

Aquestes persones poden estar afectades a nivel cognitiu (memòria, atenció, funcions executives...), a nivell emocional (autoestima, dependéncia, dol...), a nivell conductual (impulsivitat, rigidesa...) i a nivell social (pèrdua del cercle social d'amics, aficions...) i es poden beneficiar d'un tractament personalitzat.

Estimulació cognitiva

Hi ha situacions ens que detectem que les nostres capacitats ja no són com abans. L'edat es un factor important, en l'envelliment normal hi ha un descens d'habilitats com la memória o l'atenció, que s'accentua davant d'enfermetats neurodegeneratives com l'enfermetat d'Alzheimer. El concepte de reserva cognitiva fa referència a com el cervell soporta els canvis deguts a l'edat sense presentar símptomes gracies al treball cognitiu previ (fer treballar el cervell a diari). Podem estimular les funcions cognitives i donar-te consells per treballar-ho a la vida diària. Truca'ns si t'interesa que fem una evaluació de les teves habilitats i treballar funcions com per exemple:

 • Atenció
 • Memòria
 • Funcions executives
 • Praxies
 • Altres

Psicologia infantil i juvenil

Els nens poden patir, igual que els adults, diversos problemes emocionals, conductuals, socials...

 • Depresió infantil
 • Ansietat
 • Transtorn per déficit d'atenció amb o sense hiperactivitat (TDAH)
 • Trastorns del son
 • Altres
Sobre qualsevol dubte o sospita respecte al vostre infant, poseu-vos en contacte per demanar la valoració pertinent i possar en marxa el pla de tractament.

Psicologia d'adults

A vegades poder haver-hi situacions que ens superin i que no sapiguem resoldre per nosaltes mateixos. Alguns d'aquests trastorns son:

 • Depresió
 • Ansietat
 • Fóbies
 • Trastorn obsessiu-compulsiu
 • Problemes sexuals i de parella
 • Problemes relacionats amb el consum de substàncies
 • Altres
Anar a consulta es absolutament normal, la feina del psicóleg es avaluar la situació per la que está passant una persona i proporcionar les eines terapèutiques adients per tal que la mateixa persona pugui enfrontar-se.

Reeducacions psicopedagógiques

En una reeducació psicopedagógica es porten a terme diverses qüestions referents als aprenrentatges, com per exemple:

 • Recuperació dels aprenentarges: escriptura, càlcul...
 • Planificació i organització: horaris setmanals, organització de carpeta i apunts,...
 • Tècniques d'estudi: lectura ràpida, esquemes, resums,...
 • Preparació d'exàmens: ajut a l'estudi preparatori i repàs posterior de l'exàmen.
Les reeducacions psicopedagógiques no son iguals que les classes particulars, en aquest cas, s'intenta que l'estudiant aprengui un seguit de técniques per tal que sigui capaç d'organitzar-se i estudiar per si sól en endavant. Generalment, però, s'utilizen els materials escolar per a duu a terme aquesta feina així que podria considerar-se una técnica mixta.