Com treballem

Treballem de manera interdisciplinària, en col·laboració amb altres professionals de la salut i de l’àmbit educatiu (ORL, neuròlegs, ortodoncistes, Mestres i psicòlegs).

Primera entrevista

En aquesta primera visita gratuïta, s’estableix el primer contacte amb el pacient i, en el cas d’infants i joves, també amb pares o familiars. L’objectiu d’aquesta reunió és recollir tota la informació possible respecte a les dificultats i antecedents del pacient.

Avaluació

Tot seguit la logopeda realitza una avaluació exhaustiva, fent-li totes aquelles proves necessàries.

Retorn d’informació

Una vegada s’han corregit les proves, la logopeda es reuneix amb els familiars (en cas d’infants i joves) i el pacient, exposant tots aquells aspectes que ha observat a través de l’avaluació. A continuació es fa una proposta de treball.

Tractament

Una vegada acceptada la proposta de treball on s’explica quins aspectes es treballaran, comença el tractament, en el qual es treballaran totes aquelles dificultats o mancances que té el pacient.

Retorn d’informació

Una vegada s’han corregit les proves, la logopeda es reuneix amb els familiars (en cas d’infants i joves) i el pacient, exposant tots aquells aspectes que ha observat a través de l’avaluació. A continuació es fa una proposta de treball.

Seguiment

Durant el tractament, cada 6 mesos aproximadament, es fan petites avaluacions per tal de saber com evoluciona el pacient, si la proposta de treball és la correcta o si per contra s’ha de modificar.

Alta

A través del seguiment s’observen les millores. Una vegada s’han aconseguit tots els objectius proposats, es dóna l’alta al pacient.

Consultes de prevenció per a infants

Els pares també poden venir a Vocalia Egara per prevenir un fet o una dificultat que pot afectar al seu fill/a. Ja sigui per un fet genètic, hereditari o per una angoixa. Al gabinet Vocalia Egara oferim assessorament i respostes a totes les seves preguntes.

Sessions

El tractament es realitza mitjançant sessions, ja sigui venint un o dos cops per setmana. Normalment les sessions tenen una durada de 45 minuts o 30 minuts, segons el cas o el requeriment del tractament, i es duen a terme de manera individual o en petit grup.